Lejebetingelser

Lejebetingelser for feriebolig i Axat i Aude, Sydfrankrig

Lejebetingelser
(bedes venligst læst omhyggeligt)

1.    For at reservere ferieboligen, check venligst om perioden er ledig ved at kontakte os på mail: info@axat.dk eller telefon +45 5124 4184.

Send herefter en e-mail med følgende oplysninger: Navn, Telefon, Email, antal personer, kontonr hvortil tingskade depositum skal tilbagebetales samt den eller de ønskede dage.

2.    Modtagelsen af svar vil ske inden for 24 timer, heri vil være inkluderet oplysninger om de samlede omkostninger samt detaljer omkring betalingen.

3.    Ferieboliger vil blive reserveret samtidig med at ovennævnte svar sendes til Dem.

Vi skal modtage Deres betaling inden 7 dage fra den af udlejer afsendte e-mail.

Ved leje over 7 dage, betales lejen i to rater. Depositummet udgør 50% af lejen.

Det totale restbeløb (inkl. omkostningerne til slutrengøring og det refunderbare ‘skade-depositum’ kr. 1000,-)   skal være udlejer i hænde SENEST 8 uger før lejemålets påbegyndelse. (Note: hvis reservationen foretages med kort varsel (mindre end 8 uger) skal det fulde beløb, inkl. obligatorisk rengøring, betales ved reservationen).

Indbetalingen af beløbet / depositummet vil være Deres bindende tilmelding og vil være Deres sikkerhed for lejemålet.

4.    Ændringer vedr. reservationen efter indbetalingen er mulig i det omfang det kan lade sig gøre. Der pålægges et ændringsgebyr på kr. 250,-

5.    Alle indbetalte beløb – med undtagelse af “skade-depositummet” og obligatorisk rengøring – kan ikke refunderes.

6.    Vi tillader os at anskue for sen indbetaling som ophævelse af lejemålet.

7.  Betaling for slutrengøring er obligatorisk og pålægges den samlede omkostning. Ferieboligen bedes efterlades i ryddet stand, affald og flasker skal være båret ned, køleskabet tømt etc.

8.  Nøglen udleveres ved ankomsten til Axat, efter nærmere anvisninger. Depositum for tingskade tilbagebetales senest 8 dage efter afrejse (såfremt der ikke er sket skader eller ødelæggelser).

9.   Det aftalte max. antal personer må ikke overskrides.

Tøv endelig ikke med at kontakte os, såfremt De har spørgsmål til ovenstående

Comments are closed.