Carcassonne

Carcassonne

Den moderne by er bygget omkrig to middelalderbyer; den originale by, der ligger på en bakketop nord for floden Aude, kaldes ”la Cité”. Den anden by er Bastide som er bygget i 1300 tallet og som ligger på den sydlige side af Aude.

La Cité er en spektakulær by, der er omringet af borgen Carcassonnes tykke borgvægge. Borgen er Europas største middelalderborg.

Carcassonne bliver regnet for en middelalderby, trods der er spor af ældre oprindelse, faktisk helt tilbage til den præ-romerske tid 3500 år fvt. Nogle af borgens 53 tårne kan dateres tilbage til romertiden. Bakketoppen ”Carsac” blev en vigtig handelsplads 600 år fvt. (Carsac er et keltisk navn for markedsplads). Menneskene dengang blev kaldt Volcae Tectosages.

Efter en lang historie, hvor både Visigoterne, saracenskere, Frankerne, Romere mv. har haft herredømmet over byen, kom byen under belejring af Karl den Store. Borgen blev da forsvaret af Dame Carcas, som var enke efter Balac, den sidste saracenske guvernør i byen.

Da belejringen havde stået på i 5 år, var Dame Carcas og hendes folk næsten sultet ud. Hun beordrede da, at de sidste svin skulle propfodres med den sidste sæk korn, hvorefter hun jog dem ud af borgen. Da belejringsstyrken så det, sagde de til sig selv, at der måtte være mad nok i byen, når man fordrede grise med korn. Karl den store ville alligevel ikke opgive belejringen og snart kom der en forhandler fra slottet. Da portene gik op, lød der trompeter og der blev råbt ”Carcas sonne”, heraf navnet. Karl den Store var meget imponeret af Dame Carcas, hvorfor han fik hende giftet med en af sine trofaste folk, Trencavel og således kom Carcassonne, i 1067, i Ramon Bernard Trencavel’s, visegrev af Albi og Nîmes, besiddelse. Trencavel familien byggede Basilica de Saint Nazaire, som blev velsignet af Pave Urban II i 1096.

I middelalderen var byen hjemsted for Occitaniens paratge og den farverige kultur som hørte trubadurer og Katharer til.

En stor del af byen blev bygget før den overgik til franskmændene, dette gælder fx den inderste bymur samt Trencavels slot, Chateau Comtal. Efter at Kong Louis den Hellige overtog borgen i 1240, beordrede han en forstærkning af byens forsvarsværker. Den yderste bymur samt Chateau Comtal porttårn er således bygget i 1300-tallet.

Borgen havde fem sønner (Aquilar, Queribus, Termes, Peyrepertyse og Puilaurens) og var et vigtigt led i forsvaret mod den spanske grænse. I 1659 indgik man traktaten om Pyrenæerne og Roussillon overgik fra Aragon til Frankrig. Den Spansk-Franske grænse rykkede altså længere mod syd og der var ikke længere brug de fem sønner, idet andre forsvarsværker blev bygget af de Vauban. Carcassonne strategiske vigtighed var altså reduceret og borgen forfaldt.

Midt i det 1800 århundrede var borgen så forfalden, at den franske regering besluttede at rive den ned. Men heldigvis lykkedes det arkæologen Jean-Pierre Cros-Mayrevieille at få regeringen overtalt til at bevare borgen og i 1853 begyndte en omfattende renovering under ledelse af den berømte arkitekt og middelalderkender Eugéne Viollet-le-Duc.

La Cité kom på UNESCOs verdensarvsliste for bevaringsværdige bygninger i 1997. (endvidere har borgen været kulisse til en lang række film, heriblandt Robin Hood med Kevin Costner).

Da franskmændene overtog La Cité, fordrev de byens borgere, idet de ikke stolede på, at de ville hjælpe med at holde Trencavel og dennes allierede ude fra byen. Den gamle bys beboere fik lov til at bygge en ny by på den anden side af Aude. Denne by kom til at hedde Bastide de Saint Louis (efter Kong Louis IX af Frankrig). I dag er Bastide opslugt af den moderne by, men man kan stadig fornemme den gamle by.

Dengang byen stadig tilhørte visegrevskabet Trencavel af Carcassonne åndede alt fred og idyl, men under korstoget mod Katharerne eller Albigenserkorstogene som det ofte kaldes, kom byen ud for en grufuld oplevelse.

I August 1209 kom korstogets mænd, som under ledelse af Arnaud Amaury, lige havde besejret Béziers og belejrede Carcassonne. Trencavel forsøgte at afværge belejringen ved at forhandle med Arnaud, men forgæves.

Den kun 22 år gamle greve Ramon-Roger Trencavel var erklæret fjende af den katolske kirke og eftersom Ramon de Toulouse var tvunget til at deltage i korstoget og således ikke kunne hjælpe Ramon-Roger, var han tvunget til at kæmpe alene. Efter 14. dage, som var præget af voldsomme træfninger, narrede Arnaud Amaury Ramon-Roger ud til korshærens lejr for at forhandle.

Visegreven samlede et par mænd og drog i god tro ud til fjendens lejr. Men det var et bagholdsangreb og korshærren fangede Ramon-Roger og tvang byens befolkning til at overgive sig. Ramond-Roger blev smidt i sit eget fangehul, hvor han døde. Hans spæde søn blev bragt i sikkerhed i Aragon. Kort efter blev Simon de Montfort indsat som ny visegreve.

Efter Simon de Montforts død i 1218 overgik Carcassonne til hans søn Amaury de Montfort. I 1124 måtte denne dog give op, således at byen igen kom på occitanske hænder og tilfaldt den unge Ramon Trencavel. Desværre lykkedes det allerede i 1226 for det kongelige korstog at erobre borgen tilbage. Efter endnu et mislykket forsøg fra Ramon’s side på at overtage borgen, underkastede han sig Kong Louis den Hellige og Carcassonne var således endelig kommet under den franske krone.

I dag er Carcassonne Frankrigs absolutte mest besøgte seværdighed (udenfor Paris) med over 2 millioner besøgende årligt.

Det er gratis at komme ind i selve byen, men ønskes det at komme ind i den inderste borgring, skal der betales et symbolsk beløb.

Der er en arena, hvor der om sommeren afholdes middelaldertuneringer. Endvidere er Saint Nazaire kirken fantastisk smuk. Endelig må man ikke glemme ”Bastille-dagen”.

Comments are closed.